Gdzie sie znajdujesz?​

Termin zebrań z rodzicami

 

11.09.2019 r. (środa)zebranie ogólne rodziców i zebrania klasowe  inaugurujące rok szkolny 2019/2020

 

23.10.2019 r. (środa)zebrania klasowe, indywidualne konsultacje

 

10.12.2019 r.(wtorek) – zebrania klasowe (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)

 

29.01.2020 r. (środa)zebrania klasowe oraz indywidualne konsultacje (analiza śródrocznych wyników nauczania)

 

25.03.2020 r. (środa)zebrania klasowe, indywidualne konsultacje

 

 

20.05.2020 r. (środa)zebrania klasowe (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)

 

Zebrania Rad Oddziałowych i Zarządu Rady Rodziców odbywają się na 30 min przed zebraniami z rodzicami na stołówce szkolnej.

Konsultacje indywidualne dla rodziców

Lp.

Imię i nazwisko

TERMIN KONSULTACJI

1.

Adamczyk Barbara

Czwartek 10.40-11.25

2.

Bajkiewicz Małgorzata

Poniedziałek 9.45 – 10.30

3.

Baron Barbara

Czwartek 8.50 – 9.35

4.

Błaszczuk-Sabat Katarzyna

Wtorek 12.40-13.25

5.

Bochnak Iwona

Wtorek 9.45 – 10.30

6.

Borgula Celina

Środa 13.25-14.15

7.

Brudny Daniel

Piątek 9.45-10.30

8.

Czajkowska-Wadas Joanna

Wtorek 11.35-12.20

9.

Czajkowska-Welchar Beata

Poniedziałek 8.50-9.35

10.

Czekaj Alina

Wtorek 15.00-16.00

11.

Czernik Agnieszka

Piątek 9.45-10.30

12.

Czerwińska Bożena

Poniedziałek 12.40-13.25

13.

Dancewicz Laura

Poniedziałek 9.45-10.30

14.

Dąbrowska Sylwia

Poniedziałek 13.30-14.15 lub Piątek 10.40-11.25

15.

Dec Małgorzata

Wtorek 8.50-9.35

16.

Dusza Iwona

Czwartek 8.00-8.45

17.

Gargol Ewa

Wtorek 9.45-10.30

18.

Gryboś Joanna

Środa 16.00 – 16.45

19.

Idus Katarzyna

Środa 11.35 – 12.20

20.

Jakubiak Dominika

Wtorek 10.40-11.25

21.

Konofał Mariola

Środa 9.45-10.30

22.

Korbela-Herok Iwona

Poniedziałek 9.45-10.30

23.

Kowolik Joanna

Czwartek 9.45-10.30

24.

Krosny Joanna

Środa 10.40 – 11.25

25.

Kwiatek Kamila

Poniedziałek 10.40-11.40

26.

Lazarek Małgorzata

Czwartek 9.45 – 10.30

27.

Lebioda Bożena

Piątek 8.50-9.35

28.

Lenik Danuta

Poniedziałek 8.50 – 9.35

29.

Lerch Maria

Czwartek 9.45-10.30

30.

Mikołajec Irena

Wtorek 8.00-8.45

31.

Miłoś Weronika

poniedziałek 8.50 – 9.35

32.

Modrzejewska Elżbieta

Środa 9.45 – 10.30

33.

Mosioł Norbert

Wtorek 9.45 – 10.30

34.

Myrczek Joanna

Środa 14.15 –

35.

Nogły Mirosława

Piątek 10.40 – 11.25

36.

Płonka Olga

Poniedziałek 9.45 – 10.30

37.

Przybyłko Mariola

Piątek 13.00 – 13.40

38.

Pustułka Iwona

Poniedziałek 8.50 – 9.35

39.

Skórzańska-Kieloch Agnieszka

Poniedziałek 8.50-9.35

40.

Sztychny Adam

Piątek 9.30-10.15

41.

Talik Ewelina

Poniedziałek 8.45 – 9.35

42.

Twardzik Katarzyna

Środa 12.40-13.25

43.

Wiatrok Izabela

Wtorek 11.40 – 12.20

44.

Wilde Małgorzata

Wtorek 9.45-10.30

45.

Zwolińska – Bandyk Teresa

Czwartek 14.30 – 15.30

46.

Żeromska Aleksandra

Czwartek 10.40 – 11.25

Data publikacji:

Autor:

Zespół Szkolno – Przedszkolny