Gdzie się znajdujesz?

Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Małgorzata Bajkiewicz, mgr Iwona Bochnak, mgr Beata Czajkowska-Welchar, mgr Małgorzata Dec, mgr Ewa Gargol, mgr Mariola Konofał, mgr Iwona Korbela-Herok, mgr Izabela Król, mgr Bożena Lebioda, mgr Irena Mikołajec

JĘZYK POLSKI
mgr Joanna Czajkowska-Wadas, mgr Sylwia Dąbrowska, mgr Iwona Dusza, mgr Aleksandra Żeromska

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Celina Borgula, mgr Małgorzata Lazarek, mgr Olga Płonka, mgr Katarzyna Twardzik

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Katarzyna Wach

MATEMATYKA
mgr Bożena Czerwińska, mgr inż. Elżbieta Modrzejewska, mgr Norbert Mosioł, mgr Małgorzata Wilde

PRZYRODA
mgr Anna Ganiek

BIOLOGIA
mgr Weronika Miłoś

GEOGRAFIA
mgr Danuta Lenik

CHEMIA
mgr inż. Elżbieta Modrzejewska

FIZYKA
dr Joanna Gryboś

HISTORIA
mgr Sylwia Dąbrowska, mgr Joanna Krosny

WOS
mgr Sylwia Dąbrowska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Adam Sztychny

PLASTYKA
mgr Barbara Adamczyk

MUZYKA
mgr Barbara Baron

TECHNIKA
mgr Barbara Adamczyk

DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Mariola Przybyłko

INFORMATYKA
mgr Norbert Mosioł

RELIGIA
mgr Daniel Brudny, s. Romana – mgr Joanna Kowolik

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Agnieszka Czernik, mgr Mirosława Nogły, mgr Iwona Pustułka, mgr Adam Sztychny

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr Mirosława Nogły

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Izabela Król, mgr Aleksandra Żeromska

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
mgr Katarzyna Błaszczuk-Sabat, mgr Laura Dancewicz, mgr Katarzyna Idus, mgr Dominika Jakubiak, mgr Maria Lerch, mgr Ewelina Talik, mgr Izabela Wiatrok

PEDAGOG
mgr Alina Czekaj, mgr Anna Półgroszewicz, mgr Teresa Zwolińska-Bandyk

PSYCHOLOG
mgr Joanna Myrczek

LOGOPEDA
mgr Agnieszka Skórzańska-Kieloch

SURDOPEDAGOG
mgr Kamila Kwiatek

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY
mgr Kamila Kwiatek

TERAPEUTA SI
mgr Agnieszka Czernik

BIBLIOTEKARZ
mgr Joanna Krosny, mgr Barbara Kulak

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
mgr Barbara Baron, mgr Iwona Bochnak, mgr Irena Pędzimąż, mgr Mariola Przybyłko, mgr Izabela Wiatrok

Autor: Zespoł Szkolno-Przedszkolny