Gdzie się znajdujesz?

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI

PRACOWNICY SEKRETARIATU
mgr Joanna Piątyszek – sekretarz szkoły
Marcelina Opyd – referent ds. kadr
Zuzanna Malcan – referent

PRACOWNICY OBSŁUGI
Anna Goik, Jadwiga Hantulska, Monika Konieczny, Helena Martynowska, Renata Mordarska, Agnieszka Pawińska,
Elżbieta Pełdjak, Iwona Walek,Magdalena Wnęk, Henryk Plinta, Łukasz Bigos

PRACOWNICY KUCHNI
mgr Grażyna Kołodziejczyk, Patrycja Hippel, Mariola Kolon, Jolanta Musiał, Krystyna Olbrich, Bogumiła Szalina

INTENDENT
Bernadeta Dzierżęga

Autor: Zespół Szkolno-Przedszkolny