Gdzie sie znajdujesz?​

Lekcje i przerwy

Numer lekcji
Czas trwania
lekcji
Przerwa

1

8.00 – 8.45

5 minut

2

8.50 – 9.35

10 minut

3

9.45 – 10.30

10 minut

4

10.40 – 11.25

10 minut

5

11.35 – 12.20

20 minut

6

12.40 – 13.25

5 minut

7

13.30 – 14.15

5 minut

8

14.20 – 15.05

5 minut

Data publikacji:

Autor:

Zespół Szkolno – Przedszkolny