Gdzie sie znajdujesz?​

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 stycznia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna

10 stycznia 2020 r.

Koniec I-go półrocza

23 – 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13– 26 stycznia 2020 r.

Ferie Zimowe

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2020 r. godz. 9.00

22.04.2020 r. godz. 9.00

23.04.2020 r. godz. 9.00

31.10.2019 r. (czwartek)

30.01.2020 r. (czwartek – zabawa karnawałowa)

21.04.2020 r. (wtorek – egzamin ósmoklasisty)

22.04.2020 r. (środa – egzamin ósmoklasisty)

23.04.2020 r. (czwartek – egzamin ósmoklasisty)

2.06.2020 r. (wtorek – Dzień Patrona i festyn szkolny)

12.06.2020 r. (piątek)

27 czerwca–31 sierpnia 2020 r.

Data publikacji:

Autor:

Zespół Szkolno Przedszkolny