Gdzie się znajdujesz?

Dyrektor

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W PAWŁOWICACH
mgr Anna Ganiek

kontakt:
– 43-251 Pawłowice, ul. Pukowca 4
– tel. 32 4721952
– email: sekretariatsp2pawlowice@gmail.com

Autor: Zespół Szkolno-Przedszkolny