Gdzie się znajdujesz?

Bezpieczeństwo Cyfrowe

Bezpieczeństwo online w szkołach – poradnik

W poradniku, skierowanym przede wszystkim do szkół, zaprezentowane zostały informacje o wybranych zagrożeniach na które narażone są dzieci i młodzież korzystające z internetu oraz propozycje procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia. W materiale poruszono następujące zagadnienia: cyberprzemoc, nadużywanie internetu i gier, szkodliwe treści, sexting i treści tworzone przez młodych użytkowników, nielegalne treści, naruszenia prywatności, niebezpieczne kontakty, naruszenia prawa autorskiego, szkodliwe oprogramowanie, oszustwa komputerowe, ataki kierowane na sieci szkolne w celu zablokowania ich działania, jak również nieuprawnionego dostępu (lub zmiany) do informacji. Układ treści kolejnych rozdziałów obejmuje: krótki opis zagrożenia, odwołanie do wyników badań i przepisów prawa oraz porady.

http://zsp.pawlowice.pl/wp-content/uploads/2019/12/Bezpieczeństwoonline.pdf

Autor: Zespół Szkolno-Przedszkolny