Gdzie sie znajdujesz?​

Spotkanie w ramach doradztwa zawodowego

15 listopada uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy z Pszczyny p. Martą Szmuk i p. Kamilem Marcem. Doradcy zawodowi omówili z uczniami wpływ decydujących czynników na wybór kariery zawodowej: predyspozycji i preferencji zawodowych, wpływ innych osób, informacji o rynku pracy , możliwości kształcenia i zatrudnienia. Zwrócono uwagę na temat niezbędnych na obecnym rynku pracy kompetencji twardych-kluczowych (np. prawa jazdy, znajomości języków obcych,  znajomości programów komputerowych) i kompetencji miękkich (umiejętności bycia zaangażowanym, pracy w grupie, logicznego myślenia, odpowiedzialności, kreatywności). Dodatkowo uczniom klasy VIII przedstawiono ofertę ponadpodstawowych szkół powiatu pszczyńskiego. Spotkanie było dla uczniów ciekawym doświadczeniem i źródłem informacji, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Skip to content