Renowacja nawierzchni bieżni sportowej

4 Cze 18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DO 30 TYŚ. EURO (Postępowanie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: „Renowacja nawierzchni ...